Sekretess Politik

Effektiv datum: 26 mars 2019

ItAllCounts Pty Ltd (“oss”, “vi” eller “vår”) driver webbplatsen https://www.itallcounts.org (hädanefter kallad “Tjänsten”)

Den här sidan informerar dig om våra policyer för insamling, användning och utlämnande av personuppgifter när du använder vår tjänst och de val du har associerat med dessa data

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna politik. Om inte annat anges i denna integritetspolicy har de termer som används i denna integritetspolitik samma innebörd som i våra regler och villkor, tillgängliga från https://www.itallcounts.org

 

Definitions

 • Tjänst
  Tjänsten är den https://www.itallcounts.org webbplats som drivs av ItAllCounts Pty Ltd
 • Personuppgifter
  Med personuppgifter menas uppgifter om en levande individ som kan identifieras från dessa uppgifter (eller från dessa och annan information som antingen är i vår besittning eller som sannolikt kommer att komma i vår besittning)
 • Användnings data
  Användningsdata är data som samlas in automatiskt antingen genom användning av tjänsten eller från själva tjänst infrastrukturen (t. ex. varaktigheten av ett sid besök)
 • Cookies
  Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator eller mobil enhet).

 

Data kontrollant

Data kontrollant betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt Personlig information år behandlas, eller skall bearbetas

Vid tillämpningen av denna integritetspolitik är vi personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter

Data Behandlare (eller Tjänst Eleverantörer)
Dataprocessor (eller tjänsteleverantör) avser alla fysiska eller juridiska personer som behandlar informationen på uppdrag av datakontrollanten.
Vi kan använda tjänster från olika tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter mer effektivt.

Registrerade (eller användare)
Den registrerade är en levande person som använder vår tjänst och är föremål  av Personuppgifter

Information Insamling och Användning
Vi samlar in flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig

 

Typer av data som samlas in

Personuppgifter

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig (“personuppgifter”). Personligt identifierbar information kan innefatta, men är inte begränsad till:

 • E-postadressen
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, delstat, provins, ZIP/postnummer, ort

Cookies och användnings data

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot någon eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för att avsluta prenumerationen eller instruktioner som tillhandahålls i ett e-postmeddelande som vi skickar eller genom att kontakta oss.

Användnings data

Vi kan också komma att samla in information om hur tjänsten används och används (“användnings data”). Denna användnings data kan innehålla information som din dators Internet Protokollet-adress (t. ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor, unik enhet identifierare och andra diagnostikdata.

Spårning & Cookies-data

Vi använder cookies och liknande spårningsteknologier för att spåra aktiviteten på vår tjänst och vi håller viss information

Cookies är filer med en liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Andra spårningstekniker används också som beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information samt för att förbättra och analysera vår tjänst

Du kan instruera din webbläsare att neka alla cookies eller att ange när en cookies skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Exempel på cookies vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder session cookies för att driva vår tjänst
 • Preferenser cookies. Vi använder preferens cookies för att komma ihåg dina preferenser och olika inställningar
 • Säkerhetscookies. Vi använder säkerhetscookies av säkerhetsskäl

 

Användning av data

ItAllCounts Pty Ltd använder insamlade data för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och underhålla vår  tjänst
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla in analyser eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • För att övervaka användningen av vår tjänst
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem
 • För att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågade såvida inte du har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt den allmänna data Skyddsförordningen (GDPR)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), ItAllCounts Pty Ltd rättslig grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna integritetspolitik beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in den

ItAllCounts Pty Ltd är also att behålla användningsdata för internanalysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis enligt en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att av säkerheten eller för att förbättra funktionaliteten i vår tjänst, eller vi är juridiskt förpliktade att behålla dessa till under längre perioder

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till – och underhållas på – datorer som ligger utanför din delstat, provins, land eller annan myndighets jurisdiktion där data skydds lagarna kan skilja sig från dem i din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför Australien och väljer att lämna information till oss, observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till Australien och bearbeta dem där. 

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt godkännande av denna överföring

AllCounts Pty Ltd kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dina data behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter sker till en organisation eller ett land utom när nödvändiga kontroller införs, inklusive säkerheten för dina data och annan personlig information

 

Utlämnande av uppgifter

Affärstransaktion

Om ItAllCounts Pty Ltd är involverad i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar, kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan integritetspolitik

Avslöjande för brottsbekämpande

Under vissa omständigheter kan ItAllCounts Pty Ltd åläggas att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t. ex. en domstol eller ett statligt organ)

Rättsliga krav

ItAllCounts Pty Ltd kan lämna ut dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse
 • För att skydda och försvara ItAllCounts Pty Ltd rättigheter eller egendom
 • För att förhindra eller utreda eventuella oegentligheter i samband med tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • För att skydda mot juridiskt ansvar

 

Data säkerhet

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet

Vår policy om “spåra inte”-signaler enligt California Online Protection Act (CalOPPA)

Vi har inte stöd för Do Not Track (“DNT”). Spåra inte är en preferens som du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill ska spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera spåra inte genom att besöka sidan inställningar eller inställningar i din webbläsare.

 

Dina dataskyddsrättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. ItAllCounts Pty Ltd syftar till att vidta rimliga åtgärder för att tillåta dig att korrigera, ändra, ta bort eller begränsa användningen av dina personuppgifter

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att det ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig
  När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära radering av dina personuppgifter direkt i avsnittet Kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig
 • Rätten av rättelse
  Du har rätt att få dina uppgifter rättade om informationen är felaktig eller ofullständig.
 • Rätten att invända.
  Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.
 • Rätten till begränsning.
  Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet.
  Du har rätt att få en kopia av den information som vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använt formatera
 • Rätten att återkalla samtycke
  Du har också rätt att återkalla ditt samtycke när som helst där ItAllCounts Pty Ltd förlitade sig på ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter

Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga hos en data skyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA )

 

Tjänsteleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår tjänst (“tjänsteleverantörer”), tillhandahålla tjänsten för vår räkning, utföra tjänsterelaterade tjänster eller hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter å våra vägnar och är förpliktigade att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål

Analytics

Vi kan använda tredje parts tjänsteleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst

 • Google Analys
  Google Analys är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplats trafik. Google använder insamlade data för att spåra och övervaka användningen av vår tjänst. Dessa data delas med andra Google-tjänster. Google kan använda insamlade data för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonseringsnätverk. Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på tjänsten tillgänglig för Google Analys genom att installera Webbläsartillägget Google Analys Op Tillägget förhindrar att Google Analytics JavaScript (ga. js, Analytics. js och DC. js) delar information med Google Analytics om besöks aktivitet. Om du vill ha mer information om Googles sekretesspraxis besöker du Googles Sekretesspolicy för & terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Beteendemässig remarketing

ItAllCounts Pty Ltd använder remarketing tjänster för att annonsera på tredje parts webbplatser till dig efter att du besökt vår tjänst. Vi och våra tredjepartsleverantörer använder cookies för att informera, optimera och visa annonser baserat på dina tidigare besök i vår tjänst

 • Google Ads (AdWords)
  Google Ads (AdWords) remarketingtjänst tillhandahålls av Google Inc. du kan välja bort Google Analys för visning av annonser och anpassa annonserna i Googles Display-nätverk genom att besöka sidan Google Ads-inställningar: https://www.google.com/settings/adsGoogle rekommenderar också att du installerar Webbläsartillägget Google Analys Opt-out – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – för din webbläsare. Webbläsartillägget Google Analys Opt-out ger besökarna möjlighet att förhindra att deras data samlas in och används av Google Analys. mer information om Googles sekretesspolicy finns på webbsidan Googles Sekretess & villkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Facebook
  Facebook-marknadsföringstjänsten tillhandahålls av Facebook Inc. Du kan lära dig mer om räntebaserad reklam från Facebook genom att besöka den här sidan: https://www.facebook.com/help/164968693837950.  Följ dessa instruktioner från Facebook om du vill göra undantag från Facebooks intressebaserade ads: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebook följer de självreglerande principerna för beteendestyrd annonsering online som upprättats av Digital Advertising Alliance. Du kan också välja bort Facebook och andra deltagande företag genom Digital Advertising Alliance i USA https://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance i Kanada i Kanada https://youradchoices.ca/eller Europeiska interaktiv Digital Advertising Alliance i Europa https://www.youronlinechoices.eu/, eller avanmäla dig med inställningarna för din mobila enhet. Mer information om Facebook sekretessrutiner finns på Facebook data politik: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalda produkter och/eller tjänster inom tjänsten. I så fall använder vi tjänster från tredje part för Betalningshantering (t. ex. betalningsbehandlare)

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortsuppgifter. Denna information tillhandahålls direkt till våra tredje parts betalningsbehandlare vars användning av dina personuppgifter styrs av deras integritetspolitik. Dessa betalningsprocessorer följer de standarder som fastställts av PCI-DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council, som är en gemensam satsning av varumärken som Visa, MasterCard, American

Express och Discover. PCI-DSS-kraven bidrar till att garantera säker hantering av betalningsinformation

De betalningsbehandlare vi arbetar med är:

 • Apple Store i appen Payments deras integritetspolicy kan ses på https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/
 • Google Play i appen Payments deras integritetspolicy kan ses på https://www.google.com/policies/privacy/
 • Stripe deras integritetspolitik kan ses på https://stripe.com/us/privacy
 • PayPal/Braintree deras integritetspolicy kan ses på https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretess politik för varje webbplats du besöker

 

Barns integritet

Vår tjänst behandlar inte personer under 18 år (“barn”)

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från barn utan verifiering av föräldrarnas medgivande vidtar vi åtgärder för att ta bort denna information från våra servrar

 

Ändringar i denna integritetspolitik

Vi kan uppdatera vår integritetspolitik från tid till tid. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolitik på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande om vår tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdaterar “giltighetsdatum” överst i denna integritetspolitik.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolitik regelbundet för eventuella ändringar. Ändringar i denna integritetspolitik är effektiva när de publiceras på denna sida.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolitik, vänligen kontakta oss:

 • Via e-post: DataProtectionOfficer@itallcounts.org
 • Efter telefonnummer: + 6180034281
ItAllCounts - Charity Platform
Logo