Dasar Privasi

Tarikh kuatkuasa: 26 Mac 2019

ItAllCounts Pty Ltd (“kami”) mengendalikan laman web https://www.itallcounts.org (selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan”).

Halaman ini memberitahu anda tentang dasar kami berkenaan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan data peribadi apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami dan pilihan yang anda kaitkan dengan data tersebut.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan ini, anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai makna yang sama seperti Terma dan Syarat kami, yang boleh diakses dari https://www.itallcounts.org

 

Definisi

 • Perkhidmatan Perkhidmatan adalah laman web https://www.itallcounts.org yang dikendalikan oleh by ItAllCounts Pty Ltd
 • Data Peribad Data Peribadi bermaksud data tentang individu hidup yang boleh dikenalpasti dari data tersebut (atau dari maklumat tersebut dan lain-lain sama ada dalam milik kami atau mungkin berada dalam simpanan kami).
 • Data Penggunaan Data Penggunaan adalah data yang dikumpulkan secara automatik sama ada yang dihasilkan oleh penggunaan Perkhidmatan atau dari infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh melawat satu halaman).
 • Kuki Kuki adalah fail kecil yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).
 • Pengawal Data Pengawal Data bermaksud individu asal atau sah dari segi undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersama-sama atau bersama dengan orang lain) menentukan tujuan yang mana dan cara mana maklumat peribadi diproses, atau akan diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data bagi Data Peribadi anda.
 • Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) Pemproses Data (atau Penyedia Perkhidmatan) bermaksud mana-mana individu asal atau sah dari segi undang-undang yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih efektif.
 • Subjek Data (atau Pengguna) Subjek Data adalah mana-mana individu hidup yang menggunakan Perkhidmatan kami dan merupakan subjek Data Peribadi.

 

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat untuk pelbagai tujuan bagi menyediakan dan meningkatkan Perkhidmatan kami kepada anda.

Jenis Data yang Dikumpul

Data Peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda untuk memberikan maklumat peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”). Maklumat peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat e-mel
 • Nama pertama dan nama akhir
 • Nombor telefon
 • Alamat, Negeri, Wilayah, Poskod, Bandar
 • Kuki dan Data Penggunaan

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, bahan pemasaran atau promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda. Anda boleh memilih untuk tidak menerima mana-mana, atau semua, komunikasi daripada kami dengan mengikuti pautan henti langganan atau arahan yang disediakan dalam mana-mana e-mel yang kami hantar atau dengan menghubungi kami.

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat mengenai cara Perkhidmatan diakses dan digunakan (“Data Penggunaan”). Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (contohnya, alamat IP), jenis pelayar, versi pelayar, laman-laman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, tempoh masa yang dihabiskan pada halaman-halaman tersebut, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Data Penjejakan & Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti di Perkhidmatan kami dan kami menyimpan maklumat tertentu.

Kuki adalah fail dengan jumlah data kecil yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke pelayar anda dari laman web dan disimpan di peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga turut digunakan seperti suar, tag dan skrip untuk mengumpul dan menjejaki maklumat dan untuk memperingkatkan dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan pelayar anda untuk menolak semua kuki atau untuk memberi indikasi apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang kami gunakan:

 • Kuki Sesi. Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 • Kuki Keutamaan. Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 • Kuki Keselamatan. Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.

 

Penggunaan Data

ItAllCounts Pty Ltd menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 • Untuk menyediakan dan menyelenggara Perkhidmatan kami
 • Untuk memaklumkan kepada anda mengenai perubahan kepada Perkhidmatan kami
 • Untuk membolehkan anda menyertai ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian
 • Untuk menyediakan sokongan pelanggan
 • Untuk mengumpul analisis atau maklumat yang berharga supaya kami boleh meningkatkan Perkhidmatan kami
 • Untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami
 • Untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal
 • Untuk menyediakan anda dengan berita, tawaran istimewa dan maklumat umum mengenai barangan, perkhidmatan dan acara-acara yang kami tawarkan yang serupa dengan apa yang anda telah beli atau mengemukakan pertanyaan melainkan jika anda telah memilih untuk tidak menerima sebarang maklumat

 

Asas Undang-Undang bagi Pemprosesan Data Peribadi di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Sekiranya anda adalah dari Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), asas undang-undang ItAllCounts Pty Ltd bagi mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini bergantung kepada Data Peribadi yang kami kumpulkan dan konteks khusus di mana kami mengumpulkannya.

ItAllCounts Pty Ltd mungkin memproses Data Peribadi anda kerana:

 • Kami perlu melaksanakan kontrak dengan anda
 • Anda telah memberi kebenaran kepada kami untuk berbuat demikian
 • Pemprosesan ini adalah dalam kepentingan sah kami dan ia tidak diatasi oleh hak-hak anda
 • Untuk tujuan pemprosesan pembayaran
 • Untuk mematuhi undang-undang

 

Penyimpanan Data

ItAllCounts Pty Ltd akan menyimpan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan bagi tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan menyimpan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (sebagai contoh, jika kami dikehendaki menyimpan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian yang sah dari segi undang-undang dan dasar kami.

ItAllCounts Pty Ltd juga akan menyimpan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan secara amnya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk memperkuatkan keselamatan atau untuk meningkatkan fungsi Perkhidmatan kami, atau kami diwajibkan secara sah dari segi undang-undang untuk menyimpan data ini untuk tempoh yang lebih lama.

 

Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke — dan dikekalkan di — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa negeri, wilayah atau negara anda.

Sekiranya anda berada di luar Australia dan memilih untuk memberi maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Australia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat anda mewakili persetujuan anda untuk pemindahan tersebut.

ItAllCounts Pty Ltd akan mengambil semua langkah yang semunasabah perlu untuk memastikan bahawa data anda dikendalikan dengan selamat dan selaras dengan Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada sesebuah organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi disediakan termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

 

Pendedahan Data

Transaksi Perniagaan

Sekiranya ItAllCounts Pty Ltd terlibat dalam penggabungan, pengambilan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin boleh dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi anda dipindahkan dan diletakkan di bawah Dasar Privasi yang berbeza.

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-Undang

Dalam keadaan tertentu, ItAllCounts Pty Ltd mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai respon kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (contohnya, mahkamah atau agensi kerajaan).

Keperluan Undang-Undang

ItAllCounts Pty Ltd mungkin mendedahkan Data Peribadi anda dengan kepercayaan yang baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Untuk mematuhi kewajipan undang-undang
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak atau harta benda ItAllCounts Pty Ltd
 • Untuk mencegah atau menyiasat salahlaku yang mungkin berkaitan dengan Perkhidmatan
 • Untuk melindungi keselamatan peribadi pengguna Perkhidmatan atau orang awam
 • Untuk melindungi daripada liabiliti undang-undang

 

Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami tetapi harus diingati bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

 

Dasar kami mengenai Isyarat “Do Not Track” di bawah Akta Perlindungan Dalam Talian California (CalOPPA)

Kami tidak menyokong Do Not Track (“DNT”). Do Not Track adalah keutamaan yang anda boleh tetapkan dalam pelayar web anda untuk memaklumkan laman web yang anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan Do Not Track dengan melawat halaman Keutamaan atau Tetapan pada pelayar web anda.

 

Hak-Hak Perlindungan Data anda di bawah Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR)

Jika anda adalah penduduk di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu. ItAllCounts Pty Ltd berhasrat untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Sekiranya anda ingin dimaklumkan mengenai Data Peribadi yang kami simpan berkaitan dengan anda dan jika anda mahu ia dikeluarkan dari sistem kami, sila hubungi kami.

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak-hak perlindungan data yang berikut:

 • Hak untuk mengakses, mengemaskini atau memadamkan maklumat yang kami ada mengenai anda. Apabila dimungkinkan, anda boleh mengakses, mengemaskini atau meminta pemadaman Data Peribadi anda secara terus dalam seksyen tetapan akaun anda. Sekiranya anda tidak dapat melakukan tindakan ini sendiri, sila hubungi kami untuk membantu anda.
 • Hak pembetulan. Anda mempunyai hak untuk membetulkan maklumat anda jika maklumat itu tidak tepat atau tidak lengkap.
 • Hak untuk membantah. You have the right to object to our processing of your Personal Data.
 • The right of restriction. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami.
 • Hak sekatan. Anda mempunyai hak untuk memohon agar kami mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Hak untuk mudah alih data. Anda mempunyai hak untuk diberikan sesalinan maklumat yang kami miliki mengenai anda dalam format berstruktur, boleh dibaca oleh mesin dan biasanya digunakan.
 • Hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana ItAllCounts Pty Ltd bergantung kepada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda untuk mengesahkan identiti anda sebelum memberi respon kepada permintaan tersebut.

Anda mempunyai hak untuk membuat aduan kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data mengenai pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

 

Penyedia Perkhidmatan

Kami mungkin menggunakan syarikat dan individu pihak ketiga untuk memfasilitasi Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis bagaimana Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini bagi pihak kami dan diwajibkan untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

Analisis

Kami mungkin menggunakan Penyedia Perkhidmatan pihak ketiga untuk memantau dan menganalisa penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Google Analytics Google Analytics adalah perkhidmatan analisis web yang ditawarkan oleh Google yang menjejaki dan melaporkan trafik laman web. Google menggunakan data yang dikumpul untuk menjejaki dan memantau penggunaan Perkhidmatan kami. Data ini dikongsi dengan perkhidmatan-perkhidmatan Google yang lain. Google boleh menggunakan data yang dikumpul untuk mengkontekstualisasikan dan memperibadikan iklan rangkaian pengiklanannya sendiri. Anda boleh memilih untuk keluar daripada membolehkan aktiviti anda dalam Perkhidmatan ini tersedia untuk Google Analytics dengan memasang Google Analytics opt-out browser add-on. Add-on ini menghalang Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) daripada berkongsi maklumat dengan Google Analytics mengenai aktiviti lawatan. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati laman web Privasi & Terma Google: ttps://policies.google.com/privacy?hl=en

Pemasaran Semula Berdasarkan Tingkah Laku

ItAllCounts Pty Ltd menggunakan perkhidmatan pemasaran semula untuk mengiklan di laman web pihak ketiga kepada anda selepas anda melawat Perkhidmatan kami. Kami dan vendor pihak ketiga kami menggunakan kuki untuk memaklumkan, mengoptimumkan dan menyediakan iklan berdasarkan kunjungan lalu anda ke Perkhidmatan kami.

 • Google Ads (AdWords)
  Perkhidmatan pemasaran semula Google Ads (AdWords) disediakan oleh Google Inc. Anda boleh memilih untuk keluar daripada Google Analytics untuk Paparan Pengiklanan dan menyesuaikan iklan Rangkaian Paparan Google dengan melawat halaman Google Ads Settings: https://www.google.com/settings/ads. Google juga mengesyorkan memasang Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout– untuk pelayar web anda. Google Analytics Opt-out Browser Add-on menyediakan pelawat dengan keupayaan untuk menghalang data mereka daripada dikumpulkan dan digunakan oleh Google Analytics. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Google, sila lawati laman web Privasi & Terma Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Facebook
  Perkhidmatan pemasaran semula Facebook disediakan oleh Facebook Inc. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai pengiklanan berasaskan minat dari Facebook dengan melawat laman ini: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Untuk memilih keluar daripada iklan berasaskan minat Facebook, ikuti arahan ini dari Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Facebook mematuhi Prinsip-prinsip Pengawalan Kendiri untuk Pengiklanan Berdasarkan Perilaku Dalam Talian yang ditubuhkan oleh Digital Advertising Alliance. Anda juga boleh memilih keluar dari Facebook dan syarikat-syarikat lain yang menyertai melalui Digital Advertising Alliance di Amerika Syarikat https://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada di Kanada https://youradchoices.ca/ atau European Interactive Digital Advertising Alliance di Eropah https://www.youronlinechoices.eu/, atau memilih keluar menggunakan tetapan peranti mudah alih anda. Untuk maklumat lanjut mengenai amalan privasi Facebook, sila lawati Dasar Data Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pembayaran

Kami mungkin menyediakan produk dan/atau perkhidmatan berbayar dalam Perkhidmatan. Dalam hal ini, kami menggunakan perkhidmatan pihak ketiga untuk pemprosesan pembayaran (contohnya, pemproses pembayaran).

Kami tidak akan menyimpan atau mengumpul butiran kad pembayaran anda. Maklumat tersebut diberikan secara terus kepada pemproses pembayaran pihak ketiga kami yang mana penggunaan maklumat peribadi anda ditadbir oleh Dasar Privasi mereka. Pemproses pembayaran ini mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh PCI-DSS seperti yang diuruskan oleh Majlis Piawaian Keselamatan PCI, yang merupakan usaha sama jenama seperti Visa, MasterCard, American Express dan Discover. Keperluan PCI-DSS membantu memastikan pengendalian maklumat pembayaran yang selamat.

Pemproses pembayaran yang bekerjasama dengan kami adalah:

 

Pautan ke Laman Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pada pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke laman web pihak ketiga tersebut. Kami menasihatkan anda untuk menyemak Dasar Privasi bagi setiap laman web yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab terhadap kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana laman atau perkhidmatan pihak ketiga.

 

Privasi Kanak-Kanak

Perkhidmatan kami tidak merangkumi sesiapa yang berumur di bawah 18 tahun (“Kanak-kanak”).

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi daripada sesiapa di bawah umur 18 tahun dengan sengaja. Jika anda adalah ibu atau bapa dan penjaga dan anda sedar bahawa Anak anda telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Sekiranya kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa verifikasi persetujuan ibu bapa, kami mengambil langkah untuk menghapuskan maklumat tersebut dari pelayan kami.

 

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemaskini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baru di halaman ini.

Kami akan memaklumkan kepada anda melalui e-mel dan/atau notis yang jelas dalam Perkhidmatan kami, sebelum perubahan itu menjadi berkuatkuasa dan mengemaskini “tarikh kuatkuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuatkuasa apabila ia disiarkan di laman ini.

 

Hubungi Kami

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

 

ItAllCounts - Charity Platform
Logo